#GPTW

Great place to work

Werken bij Fourtop

Great Place To Work

Het creëren van een aangename en veilige werkomgeving staat hoog in ons vaandel, een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar wederzijds vertrouwen de basis vormt. Om te controleren dat we deze doelstellingen naleven, voeren wij jaarlijks een evaluatie uit in samenwerking met Great Place to Work Nederland.
De meest recente audit heeft ons een score van 9,1 opgeleverd, wat bevestigt dat we erin slagen onze belofte aan onze medewerkers waar te maken. Met name op het gebied van eerlijkheid, trots, toegankelijkheid en authenticiteit hebben we uitmuntende resultaten behaald. En daar zijn we trots op!
Onze toewijding om deze hoge standaard te behouden is hoog; we blijven er alles aan doen om dit niveau te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

Fourtop_-40-1

Jaarlijkse Audit

Een audit van Great Place to Work bestaat uit twee onderdelen: de medewerkersenquête (Trust Index) en een evaluatie van het werkgeversbeleid en -praktijken (Culture Audit). De Trust Index is een anonieme enquête onder medewerkers om hun ervaringen met de werkomgeving en bedrijfscultuur te verzamelen. De Culture Audit beoordeelt het beleid en de praktijken van de organisatie die bijdragen aan een positieve werkcultuur. Na de voltooiing van beide onderdelen wordt een algemene score berekend, waarmee een organisatie gecertificeerd kan worden als Great Place to Work en eventueel op ranglijsten terecht kan komen. Organisaties ontvangen feedback om gerichte verbeteringen door te voeren en een betere werkomgeving te creëren.

Fourtop_-42-2
Er heerst een leuke en informele sfeer onder de medewerkers dankzij de regelmatige uitjes die we samen ondernemen."
Wesley
Wesley de Zeeuw

Project Manager

Werken bij Fourtop

We zijn bij Fourtop ICT altijd op zoek naar talent, met elkaar wordt samenwerken pas leuker en makkelijker.