Blogs

Voldoet je bedrijf nog niet aan de AVG? Tijd voor actie

Het is heel logisch om verantwoordelijk met persoonsgegevens om te gaan en deze te beschermen. Met de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 is het nog belangrijker geworden om de bescherming van persoonsgegevens goed op orde te hebben. Onder de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens nu ook bevoegd om sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de wet houden. Controles door de Autoriteit Persoonsgegevens waren echter nog gering. Eind 2018 zijn nieuwe controles uitgevoerd en naar verwachting zullen deze controles alleen maar toenemen. Voldoet je bedrijf nog niet (helemaal) aan de AVG? Dan is dit het moment om in actie te komen en je verantwoordelijkheid te nemen. 

Om te voldoen aan de wettelijke eisen zijn verschillende acties nodig. Vaak zien we dat bedrijven zich alleen richten op de technische kant, hierbij kun je denken aan actuele anti-virus software en firewall. Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor de documenten, processen en medewerkers van een organisatie. Bijvoorbeeld door medewerkers te trainen en bewustwording te creëren. Medewerkers zijn namelijk voor 80% verantwoordelijk voor alle virussen en datalekken in een organisatie.  Fourtop kan je helpen om je bedrijf op alle fronten AVG-proof te maken.

Bescherming van de persoonsgegevens is een onderwerp dat voortdurend om aandacht en lerend vermogen vraagt. Situaties veranderen en ook wetten kunnen wijzigen. De eerste wijziging is op handen nu de huidige Nederlandse Telecommunicatiewet zal wijzigen in de ePrivacy Verordening. Het is nog afwachten hoe de wet er definitief uit zal komen te zien. De verordening is een nadere uitwerking van de AVG en richt zich specifiek op de verwerking van (persoon)gegevens door elektronische communicatiemiddelen. Denk hierbij aan de ‘nieuwe’ online communicatiediensten zoals WhatsApp, Facebook (Messenger), Skype en
e-mail. Fourtop volgt deze ontwikkelingen op de voet en zoals je van ons mag verwachten zullen wij je hierover op de hoogte stellen.

Heb je de bescherming van de persoonsgegevens nog niet goed op orde? Wij helpen je graag en kunnen je volledig ontzorgen, ook wanneer je niet de juiste of voldoende medewerkers hiervoor hebt. Het lijkt wellicht complex, echter met het juiste advies en onze professionele oplossingen, kunnen wij op korte termijn zorgdragen voor optimale bescherming van de persoonsgegevens binnen jouw bedrijf. En daarmee heb je je verantwoordelijkheid genomen en voldoet je bedrijf aan de eisen van de AVG. Een controle van de Autoriteit Persoonsgegevens hoeft dan geen enkel probleem te zijn! Bijkomend voordeel is dat ook andere belangrijke bedrijfsgegevens zijn beschermd.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Wij gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Jaap van Oord via het telefoonnummer 078 – 30 30 700.

Inschrijven per email